Sæsonstart og KØR MED GO´STIL

Hej alle

Så er det ved at være tid til at finde cykeltøjet og pumpe cyklen igen.

Vi starter træningen søndag d. 2. april kl. 9.30. Fra maj måned kører vi søndage kl. 9.00.

Onsdage kører vi kl. 18.00

KØR MED GO´STIL- og spred god cykelkarma.

Dette er et arrangement DGI kommer og afholder mandag d. 8. maj  kl. 18.00-21.00 i klubhuset. Klubben er vært ved en kop kaffe og brød.

På gensyn til en ny sæson

Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling d. 19/3 2017 kl 9.30 i Klubhuset

Kære SCM medlem

Du indbydes hermed til ordinær generalforsamling søndag d. 19. marts 2017 kl. 9:30 i klubhuset.

Foreningen vil være vært ved morgenkaffen. Derfor må man gerne tilmelde sig på SMS til Eva 21 63 64 89 eller evastuven@mail.dk senest 2 dage før.

Det er tid for betaling af kontingent. For at have stemmeret på generalforsamlingen skal kontingent være betalt.

Personligt kontingent: 300 kr.
Familie kontingent: 400 kr.

Beløbet kan betales kontant til generalforsamlingen, på Mobilpay til Olle 25 70 50 34, men helst til Sydbank Registreringsnummer 6060   Kontonummer: 0005856677. Husk at skrive navn. 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Aflæggelse af regnskabet
5. Indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslår at betalingen til de 3 motionsløb fortsætter et år til:
Tour de Præstø
Rishøjløbet
Vallø Rundt
6. Fastsættelse af næste års kontingent:
A: personligt kontingent fortsætter uændret 300,00kr pr år
B: familiekontingent udgår
C: ungdomskontingent for unge under 25 eller personer under uddannelse: 200,00 kr pr år
7. Valg til bestyrelse:
A: Valg af kasserer (Olle genopstiller ikke)
            B: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Vibeke og David modtager gerne genvalg)
            C:Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
            D: Valg af bilagskontrollant (Else Tornhøj er på valg)
            E: Valg af billagskontrollantsuppleanter
8. Nedsættelse af udvalg
      A: Klubhus
      B: Festudvalg
      C: Jubilæums arrangement
      D: Stevns rundt
9. Holdledere:
      Hold A:
      Hold B:
      Hold C:
      Hold +50
10. Valg af årets SCM medlem
11. Evt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 5. marts skriftligt til formanden.
 
Hilsen bestyrelsen
 

Aftale mellem Sportskompagniet og SCM

Vi har indgået en aftale med Sportskompagniet i Hellested.

Vi kan få:

20% rabat på tøj fra FUSION

15% på tøj fra CEP,  CRAFT

10% på reparationer af cykel samt dele og udstyr

-% på ny cykel afhængig af mærke og model

Når I handler hos cykelkompagniet, så oplys fra starten, at I kommer fra SCM.

Hvis man køber cykelbluser eller windbreaker og vælger en model med klubbens farver, rød, hvid, sort og får trykket klubbens logo på, så giver klubben et tilskud til tøjet på 200 kr. Klubben vil max. give tilskud én gang om året pr. person.

Har man købt klubtrøje henvender man sig til kasseren med kvitteringen og de 200 kr. bliver refunderet.

Vi vil opfordre alle til at handle hos Cykelkompagniet.

Mvh. Bestyrelsen