Generalforsamling 2018

Kære SCM medlem

Du indbydes hermed til ordinær generalforsamling søndag d. 11. marts 2018 kl. 9:00 i klubhuset.

Foreningen vil være vært ved morgenkaffen. Derfor må man gerne tilmelde sig på SMS til Eva 21 63 64 89 eller evastuven@mail.dk senest 2 dage før.

Det er tid for betaling af kontingent. For at have stemmeret på generalforsamlingen skal kontingent være betalt.
Personligt kontingent: 300 kr.
Ungdomskontingent: 200 kr.

Beløbet kan betales kontant til generalforsamlingen, på MobilePay til Vibeke 20 63 21 87, men helst til Sydbank Registreringsnummer 6060 Kontonummer: 0005856677. Husk at skrive navn.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Aflæggelse af regnskabet

5. Indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslår at betalingen til de 3 motionsløb fortsætter et år til:
Tour de Præstø
Rishøjløbet
Vallø Rundt

6. Fastsættelse af næste års kontingent:
A: personligt kontingent fortsætter uændret 300,00kr pr år
B: ungdomskontingent for unge under 25 eller personer under uddannelse: 200,00 kr pr år

7. Valg til bestyrelse:
A: Valg af formand (Eva genopstiller ikke)
B: Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer (Gitte genopstiller ikke)
C: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
D: Valg af bilagskontrollant (Else Marie Hansen er på valg)
E: Valg af bilagskontrollantsuppleant

8. Nedsættelse af udvalg
A: Klubhus
B: Festudvalg
C: Stevns rundt

9. Holdledere:
Hold A:
Hold B:
Hold C:
Hold +50:

10. Valg af årets SCM medlem

11. Evt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 25. februar 2018 skriftligt til formanden.

Spinning

Klubben har fået et tilbud angående spinning i “Fit og sund”

Kommer man og kan fremvise et medlemskab fra SCM kan de tilbyde følgende:

for 199,- pr. måned kan SCM medlemmer benytte sig af alle Bikehold i kæden. Men udelukkende Bikehold.

Der kan blive mulighed for,  at  der bliver oprettet et hold der er målrettet cykelmotionister/ cykelløbsdeltagere.

Hvis dette har din interesse, så send en SMS til Eva 21 63 64 89 inden 10. oktober.  Herefter  sender jeg en liste til “Sund og fit” med navnene på de medlemmer, der er interesserede.

Sådan sidder du korrekt på din landevejscykel

Sådan sidder du korrekt på din landevejscykel

Ved DGI cykelinstruktør Kim Høse.

 

Vores klub afholdt et rigtig fint arrangement, hvor DGI cykelinstruktør Kim Høse holdt oplægget ”Kør med go´ stil”. Der var ikke det store fremmøde til aftenen med Kim, men alle var enige om at han gjorde det rigtig godt, og alle fik noget med hjem.

Nu har vi fået tilbud om, at få Kim til at besøge klubben til et ”Bike fit” – optimal indstilling af cyklen. Så kunne du tænke dig at få mere ud af din cykeltur med en korrekt indstillet cykel, der både give en mere behagelig cykeltur, samtidig med at du udnytter dine muskler bedre og forebygger skader, så er dette tilbud noget for dig. Så kom og vær med når Stevns Cykel Motion og DGI åbner dørene for dette kursus, hvor du lærer at indstille din cykel korrekt så den passer til dig.

 

Du skal medbringe din landevejscykel, som monteres i en ”hometrainer” hvor der i grupper på 10 ryttere vil blive gennemgået grundindstillinger, såsom saddelhøjde, knæenes placering i forhold til pedaler og styret placering. Her vil du have mulighed for at få brugbar viden, tips & tricks til din position på cyklen, uanset om du netop er ved at starte op med at cykle eller du er en erfaring cykelmotionist. Hver session af 10 ryttere tager 1 time, men du kan med fordel overvære gennemgangen med de andre grupper, og lære endnu mere af den praktiske gennemgang og opsætning af andre deltagere.

Til dette arrangement skal vi selv stille med hometrainers og værktøj. Der er altså brug for et antal hometrainers, så har vi nogle i klubben, som vil stille deres hometrainer til rådighed? Mht værktøj tænker jeg de fleste har det mest almindelige brugte til indstillingen af deres cykel og at det ikke vil blive det store problem evt. også at låne lidt af hinanden. Men for en god ordens skyld skal du om muligt medbringe dit eget værktøj. Du skal selvfølgelig også medbringe din egen cykel ligesom du skal medbringe, de sko og det tøj du ville køre med på en helt normal cykeltur.

Så her har du muligheden for at få et ordentlig skud ny viden om hvordan du sidder korrekt og få mere ud af din tid på cyklen. Og der bliver selvfølgelig også mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

På kurset lærer du:

– hvor højt skal sadlen sidde

– hvor skal klampen sidde

– Korrekt vinkel af knæ i forhold til pedalen

– styrets placering i forhold til dit udgangspunkt og personlige målsætning

Til dette kursus er der givet ekstraordinært tilskud fra projektet ”På cykel med DGI”, der laves i samarbejde med Nordea-fonden. Der er i hvert fald juni måned ud mulighed for at afholde kurset med støtte – prisen er i så fald beskedne 199,- pr person.

Hvem af klubbens medlemmer har lyst til at deltage?

Hvor mange kan bidrage med hometrainer?

Afholdelsen af kurset vil blive en aften f.eks fra 18 – 21.

 

Generalforsamling SCM 2017 referat

Stevns Cykel Motion

Generalforsamling Søndag d. 19. marts 2016 kl. 9.30 i klubhuset

1. Valg af dirigent
Dan Rasmussen blev valgt – han konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Dagsorden blev gennemgået. Der var kommet et forslag fra et medlem, men da det var indgået for sent, vil det blive behandlet under eventuelt.

Der var mødt 27 stemmeberettigede medlemmer.

2. Valg af stemmetællere
Thomas Christensen og Grethe Nielsen

3. Formandens beretning – læs den længer nede.
Vedr. aftalen med Cykelkompagniet, hvor der er valgfrihed af model af trøjer så længe den er holdt i klubbens farver. Flere medlemmer mener, at vi stadig skal have et ens look. Det ser godt ud, når vi kommer i flok. Bestyrelsens grund til at lave den løsere aftale er, at alle skal kunne få en trøje, som passer. Det har ikke været muligt med det hidtidige tøj. Det overlades til den nye bestyrelse.
Formandens beretning blev herefter godkendt.

4. Aflæggelse af regnskab
Olle gennemgik regnskabet med de udsving, der var i forhold til 2015. ”Stevns Rundt” udgør en stor del af regnskabet. Udgiften til forplejning var faldet en del. Der var en stor udgiftspost til kursus (trafficofficials og førstehjælp), men dette beløb er dækket ind af en donation fra Vaskerifonden, som Bjarne havde søgt til formålet. Der deltog ikke så mange som året før i tak for hjælpen arrangementet, derfor er denne post faldet. Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer.
Bjarnes computer er blevet stjålet, så han har mistet alle sine oplysninger fra ”Stevns Rundt”, medlemmer og hjælpere opfordres til at sende ham en mail, så han får samlet adresser igen.

5. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår, at betaling for de tre motionsløb fortsætter et år til.
Tour de Præstø – Rishøjløbet – Vallø rundt.

6. Fastsættelse af næste års kontingent

Bestyrelsen stiller følgende forslag:

A) personligt kontingent : 300 kr. vedtaget

B) Familiekontingent udgår. Vedtaget

C) Ungdomskontingent for unge under 25 år eller personer under uddannelse: 200
kr. vedtaget

7. Valg til bestyrelsen

a) valg af ny kasserer:
Vibeke Sandberg

b) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
David Sauerberg og Michael Behrens

c) valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Ulrik Vadstrup (1. suppleant)
Lone Andersen (2. suppleant)

d) valg af bilagskontrollant
Wagn Nielsen

e) valg af bilagskontrollantsuppeant
Else Marie Hansen

8. Nedsættelse af udvalg

a) Klubhus
Bjarne Andersen
Steen Johannsen
Heidi Jensen

b) Festudvalg
Per Barfoed
Steen Johannsen

c) Jubilæumsarrangement
Bestyrelsen, som gerne modtager forslag og gode ideer, helst inden 1. juni

d) Stevns Rundt
Bjarne Andersen og Heidi Jensen
Bjarne vil gerne trække sig som tovholder efter 2017.

9. Holdledere

Hold A: Ulrik
Hold B: Bjarne
Hold C: Grethe og Anna Marie
Hold +50: Else Marie og Hanne K.

10. Valg af årets SCM medlem: Heidi Jensen

11. Eventuelt

Hjemmesiden: Kurt vil gerne fortsætte som webmaster.
Man kan også komme på hjemmesiden uden kodeord via facebook.

Forslag fra medlem: om at der arrangeres flere ture og at 80-90% af overskuddet fra Stevns Rundt afsættes til dette formål.

Nogle ønsker ture længere væk end Sjælland f.eks. Bornholm, Jylland, Harzen.

Cykelløb i samarbejde med julemærkefonden. Skal klubben gå med i det for evt. at få nye medlemmer.

Digital tidtagning til Stevns Rundt: Eva har modtaget et tilbud fra DGI på ca. 14000 kr. Det vil fordyre deltagergebyret med 50 kr. på de lange ruter. Generalforsamlingen var ikke stemt for at gøre løbet til et racerløb. Som et medlem udtrykte det. ”Der skal være plads til at tage hensyn frem for at tage tid”.

Referent: Vibeke Sandberg
Dirigent: Dan Rasmussen

Formandens beretning SCM 2017

Det er utroligt at der allerede er gået et år siden vi sidst sad her samlet til generalforsamling.

Foråret viste sig fra sin bedste side, så mange tyvstartede allerede d. 20. marts, hvor over 20 aktive cyklister var mødt op til søndagscykling.

Den officielle start var først d. 3. april. Vi havde både haft en annonce og en artikel i Stevnsbladet, men det gav kun ét nyt medlem denne dag.

Som ny formand, var det en fornøjelse at kunne deltage i Vaskerifondens gaveregn på Højeruplund fredag d. 1. april. Vaskerifonden havde 25 års jubilæum, så de glade givere var i ekstra godt humør, og det blev vi selvfølgelig også, som modtagere, da vi fik en pengegave på 10000 kr; penge Bjarne havde søgt til uddannelse af vores egne trafikkontrollanter. Vi har herefter haft 8 mand på uddannelse i foråret, dels førstehjælp og dels uddannelse hos politiet.

I løbet af foråret og forsommeren har der været afholdt forskellige arrangementer.

Vi har haft et ”Kursus i at lappe cykel”, hvor Allan og Gitte underviste i kunsten at lappe sin cykel, eller at skifte slange. Desværre havde jeg ikke selv mulighed for at deltage, men har fået at vide at 12-15 mand mødte op. Om dækkene var flade før de kom tør jeg ikke sige noget om, men de var formentlig i orden, da aftenen var omme.

Pinsemorgen var der traditionen tro morgenkaffe før cyklingen. Det var en god solid morgenmad med bl. a. nykogte æg. Flere fandt vist ud af, hvor meget det betyder for cyklingen, hvis man har overspist inden start. Den efterfølgende cykeltur startede i dejligt sommervejr. Desværre holdt det ikke så længe. Pinsedag endte i silende regn og kulde!! Flere måtte køre hjem inden cyklingen var ovre, men mange var seje og gennemførte til trods for det dårlige vejr.

Noget heldigere var vi med vores Sandwichtur som dette år gik til Solgårdsparken. Vi havde fint vejr og dejligt stort fremmøde. Der var mødt mange op, de fleste  på cykel og, men også et par stykker i bil. Det er jo også lidt lettere at transportere drikkelse og sandwich i bil.

Det samme gjaldt for vores Grillaften i slutningen af juni. Steen havde lavet dejlig mad og der var tændt op i grillen. Til trods for, at vi denne aften havde stærk konkurrence fra Store Heddinge By Night, var der alligevel mødt mange op, og alle havde en hyggelig aften.

Sidst i juni afholdt vi et medlemsmøde, hvor stort og små blev vendt. Udfordringerne på cykelholdene blev diskuteret.

Vi har i løbet af sæsonen haft flere ryttere, der har deltaget i forskellige løb. Således har vi bl. a. haft deltagere til Tøserunden, Tour de Præstø, Vallø Byløb, Rishøjløbet og flere andre løb.

Der har været stort fremmøde til mange træningsdage. Jeg husker flere aftener, hvor et hold bestående af både A og B ryttere var op imod 30 ryttere. Vi har fået nye medlemmer og nogle er stoppet, men alt i alt lå vi sidste år lige omkring de 60 medlemmer. Vi har slidt godt på de stevnske veje. Der har været mange dejlige ture rundt omkring, og der er blevet cyklet i tusindvis af kilometer.  I den anledning: Tak til holdlederne på alle holdene, der gør det muligt for os alle at se afkroge af Stevns, hvor man ellers ikke ville komme.

Vi har i løbet af sæsonen desværre haft nogle uheld; de fleste når ryttere har været ude til stævner. Skaderne tæller bl.a. asfalteksem, blå mærker, en brækket finger og en hjernerystelse,

Vi har sågar haft et overfald på et par ryttere fra C holdet, der en dag blev overfaldet af en utilregnelig person. Dette resulterede i et gevaldigt blåt øje, som Freda havde glæde af længe efter. 

De skader, der har været, har mig bekendt, heldigvis ikke givet varige mén.

Og så til den årlige tilbagevendende begivenhed: Stevns rundt, som i 2016 havde ca. 400 deltagere.

En sommeraften, som viste sig fra den bedste side. Bjarne havde været i gang allerede i foråret med at søge forskellige instanser og få diverse tilladelser. Et kæmpe stort arbejde han lægger i dette arrangement. Men mange andre er ligeledes i sving, og alle rent ud sagt knokler, for at få det hele til at gå op i en højere enhed. Det er et rigtigt godt cykelløb, som jeg hører ude i byen, at det er meget eftertragtet at køre. Det ligger på et godt tidspunkt; det første løb efter sommerferien og Tour de france, som folk har siddet og set i fjernsynet i juli måned. Men det er også godt arrangeret og som regel har Bjarne også sørget for godt vejr. En stor tak til jer alle, der er med til at det hele bare fungerer.

Som tak for hjælpen til Stevns Rundt,  havde vi en spisning på Højeruplund søndag d. 25. september. Poul havde forhandlet en god aftale i hus med Traktørstedet, så det blev et par hyggelige timer, hvor vi tog for os af de lækre retter, som køkkenet havde fremtryllet.

Derefter var det nok overstået med at cykle så meget for den sæson for de fleste. Kun de hardcore cyklede stadig om søndagen i oktober måned.

I de mørke vintertimer har bestyrelsen lavet en aftale med Cykelkompagniet i Hellested. Vi har lavet en aftale, der indebærer at vi kan få op til 20% rabat på tøj, som vi køber hos Cykelkompagniet. Alt afhængigt af, hvilket mærke, man vælger giver det forskellige procenter rabatter men altså maximum 20 %. Ved køb af cykel vil man ligeledes kunne opnå rabat, men den ligger ikke som en fast procent. Cykelreparationer vil ligeledes give rabat, men det er vigtigt at man fra starten siger, at man kommer fra SCM. 

I forbindelse med denne aftale har bestyrelsen besluttet, at klubben vil give tilskud til én cykeltrøje eller jakke hvert år. Det kræver dog at man vælger tøj i klubbens farver, som er sort, hvid og eller rød og får påsat klubbens logo. Han vælger det tøj man vil have i Cykelkompagniet og betaler. Derefter sender man kvitteringen til kassereren, så man kan få sin klubrabat tilbagebetalt.

Vi er nu ved at være klar til at starte forårssæsonen op. Den skydes i gang søndag d. 2. april, hvor vi inviterer nye cyklister til at komme og prøver at køre med. Vi kører hver søndag i april kl. 9.30. Fra maj måned kører vi klokken 9.00. Onsdagstræningen starter som altid klokke 18.00

I den kommende sæson  runder klubben et skarpt hjørne. Det er 25 år siden klubben blev stiftet. Helt præcist d. 21. oktober 1992, så vi har 25-års jubilæum i år. Hvordan det skal fejres har vi talt en del om i bestyrelsen, men vi er nået frem til, at vi i fællesskab skal planlægge hvad denne begivenhed skal indeholde, og hvordan det skal fejres.

I maj måned har vi et arrangement ”Kør med go´ stil”. Et arrangement, DGI kommer ud og snakker om sikkerhed på landevejen. Det er d. 8. maj kl. 18-21. Håber vi bliver mange.

Til slut vil jeg mindes de medlemmer, der ikke er mere. I sommer afgik Åge Pedersen ved døden.

 Ligeledes fik jeg det triste budskab her for ca. 3 uger siden at, Gustav Pedersen ligeledes var afgået ved døden.    

Begge personer, har været medlemmer af klubben gennem mange år.

Aftale mellem Sportskompagniet og SCM

Vi har indgået en aftale med Sportskompagniet i Hellested.

Vi kan få:

20% rabat på tøj fra FUSION

15% på tøj fra CEP,  CRAFT

10% på reparationer af cykel samt dele og udstyr

-% på ny cykel afhængig af mærke og model

Når I handler hos cykelkompagniet, så oplys fra starten, at I kommer fra SCM.

Hvis man køber cykelbluser eller windbreaker og vælger en model med klubbens farver, rød, hvid, sort og får trykket klubbens logo på, så giver klubben et tilskud til tøjet på 200 kr. Klubben vil max. give tilskud én gang om året pr. person.

Har man købt klubtrøje henvender man sig til kasseren med kvitteringen og de 200 kr. bliver refunderet.

Vi vil opfordre alle til at handle hos Cykelkompagniet.

Mvh. Bestyrelsen