Alle indlæg af Eva Hansen

Generalforsamling 2018

Kære SCM medlem

Du indbydes hermed til ordinær generalforsamling søndag d. 11. marts 2018 kl. 9:00 i klubhuset.

Foreningen vil være vært ved morgenkaffen. Derfor må man gerne tilmelde sig på SMS til Eva 21 63 64 89 eller evastuven@mail.dk senest 2 dage før.

Det er tid for betaling af kontingent. For at have stemmeret på generalforsamlingen skal kontingent være betalt.
Personligt kontingent: 300 kr.
Ungdomskontingent: 200 kr.

Beløbet kan betales kontant til generalforsamlingen, på MobilePay til Vibeke 20 63 21 87, men helst til Sydbank Registreringsnummer 6060 Kontonummer: 0005856677. Husk at skrive navn.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Aflæggelse af regnskabet

5. Indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslår at betalingen til de 3 motionsløb fortsætter et år til:
Tour de Præstø
Rishøjløbet
Vallø Rundt

6. Fastsættelse af næste års kontingent:
A: personligt kontingent fortsætter uændret 300,00kr pr år
B: ungdomskontingent for unge under 25 eller personer under uddannelse: 200,00 kr pr år

7. Valg til bestyrelse:
A: Valg af formand (Eva genopstiller ikke)
B: Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer (Gitte genopstiller ikke)
C: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
D: Valg af bilagskontrollant (Else Marie Hansen er på valg)
E: Valg af bilagskontrollantsuppleant

8. Nedsættelse af udvalg
A: Klubhus
B: Festudvalg
C: Stevns rundt

9. Holdledere:
Hold A:
Hold B:
Hold C:
Hold +50:

10. Valg af årets SCM medlem

11. Evt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 25. februar 2018 skriftligt til formanden.

Spinning

Klubben har fået et tilbud angående spinning i “Fit og sund”

Kommer man og kan fremvise et medlemskab fra SCM kan de tilbyde følgende:

for 199,- pr. måned kan SCM medlemmer benytte sig af alle Bikehold i kæden. Men udelukkende Bikehold.

Der kan blive mulighed for,  at  der bliver oprettet et hold der er målrettet cykelmotionister/ cykelløbsdeltagere.

Hvis dette har din interesse, så send en SMS til Eva 21 63 64 89 inden 10. oktober.  Herefter  sender jeg en liste til “Sund og fit” med navnene på de medlemmer, der er interesserede.

Aftale mellem Sportskompagniet og SCM

Vi har indgået en aftale med Sportskompagniet i Hellested.

Vi kan få:

20% rabat på tøj fra FUSION

15% på tøj fra CEP,  CRAFT

10% på reparationer af cykel samt dele og udstyr

-% på ny cykel afhængig af mærke og model

Når I handler hos cykelkompagniet, så oplys fra starten, at I kommer fra SCM.

Hvis man køber cykelbluser eller windbreaker og vælger en model med klubbens farver, rød, hvid, sort og får trykket klubbens logo på, så giver klubben et tilskud til tøjet på 200 kr. Klubben vil max. give tilskud én gang om året pr. person.

Har man købt klubtrøje henvender man sig til kasseren med kvitteringen og de 200 kr. bliver refunderet.

Vi vil opfordre alle til at handle hos Cykelkompagniet.

Mvh. Bestyrelsen