Generalforsamling 2018

Kære SCM medlem

Du indbydes hermed til ordinær generalforsamling søndag d. 11. marts 2018 kl. 9:00 i klubhuset.

Foreningen vil være vært ved morgenkaffen. Derfor må man gerne tilmelde sig på SMS til Eva 21 63 64 89 eller evastuven@mail.dk senest 2 dage før.

Det er tid for betaling af kontingent. For at have stemmeret på generalforsamlingen skal kontingent være betalt.
Personligt kontingent: 300 kr.
Ungdomskontingent: 200 kr.

Beløbet kan betales kontant til generalforsamlingen, på MobilePay til Vibeke 20 63 21 87, men helst til Sydbank Registreringsnummer 6060 Kontonummer: 0005856677. Husk at skrive navn.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Aflæggelse af regnskabet

5. Indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslår at betalingen til de 3 motionsløb fortsætter et år til:
Tour de Præstø
Rishøjløbet
Vallø Rundt

6. Fastsættelse af næste års kontingent:
A: personligt kontingent fortsætter uændret 300,00kr pr år
B: ungdomskontingent for unge under 25 eller personer under uddannelse: 200,00 kr pr år

7. Valg til bestyrelse:
A: Valg af formand (Eva genopstiller ikke)
B: Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer (Gitte genopstiller ikke)
C: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
D: Valg af bilagskontrollant (Else Marie Hansen er på valg)
E: Valg af bilagskontrollantsuppleant

8. Nedsættelse af udvalg
A: Klubhus
B: Festudvalg
C: Stevns rundt

9. Holdledere:
Hold A:
Hold B:
Hold C:
Hold +50:

10. Valg af årets SCM medlem

11. Evt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 25. februar 2018 skriftligt til formanden.

Skriv et svar