Kategoriarkiv: Medlemsinformation

Generalforsamling SCM 2018 referat

Stevns Cykel Motion Generalforsamling 11. marts 2018 – Referat

Dagsorden:
1. Valg af dirigent – Dan Rasmussen blev enstemmigt valgt

2. Valg af stemmetællere – Hanne Köcher og Anne Marie Hansen blev valgt

3. Formandens beretning – Formandens beretning marts 2018
Ja så sidder vi her igen og spiser morgenmad. Et år et igen gået og det er endda gået stærkt, men der er alligevel sket en del ting, siden vi var samlet til generalforsamling sidst.
Ved sidste generalforsamling fik vi valgt Vibeke til ny kasserer og Michael blev valgt ind i bestyrelsen, efter Bjarne havde lagt ud for kontingent, så han kunne vælges.
April måned startede med meget kulde, men mange trodsede kulden og startede træningen op i begyndelsen af april. Hele sæsonen har mange seje motionister mødt talrigt op. Nogle dage flere end andre, men der er alligevel blevet tilbagelagt rigtig mange kilometer på de stevnske veje.
Den 8. maj havde vi et arrangement ”Kør med go´stil og spred god cykelkarma”. Et særdeles interessant og underholdende indlæg fra DGIs Kim Høse, hvor vi på humoristisk vis blev mindet om, at det er vigtigt at overholde færdselsreglerne, og at passe på hinanden, når vi er ude at cykle. Noget som vi en gang imellem kan glemme, men godt at blive mindet om. Vi havde ca. 10 mand med til dette arrangement.
Den 16. maj havde vi første planlægningsmøde til Stevns Rundt. Det var Bjarnes sidste år som stævneleder og ansvarlig arrangør. Heidi var med, for at blive sat ind i alle forhold omkring planlægningen af Stevns Rundt. Tak til Bjarne, for at du har stået for Stevns Rundt de sidste mange år, og tak til Heidi, at du har mod på at tage denne kæmpestore udfordring op.
Årets sandwichtur gik i år til shelteren bag Feddets campingplads.
Cykelturen dertil var en smuk og fantastisk tur bl.a. gennem kuperede Kongskilde. Solen skinnede, fuglene sang og vandet glimtede blåt, så humøret var højt, da de første ryttere enkom.Det viste sig derefter at der var lidt forvirring angående, hvor vi skulle mødes. Der var nogle, der havde fundet en anden shelter, hvor de ventede; men efter lidt tid lykkedes det at få samlet alle 12 deltagere det samme sted, så vi kunne nyde vores lækre sandwich. Vi må vist erkende at kommunikation er en vanskelig ting.
Få dage senere havde Bjarne inviteret til et møde efter træning, hvor vi snakkede om ruter og andre problemstillinger angående Stevns Rundt. Disse møder kan til tider være ret underholdende. F.eks. når Bjarne inviterer interesserede på en tur i depotet. Det blev dog ikke til noget denne gang, selvom der var interesserede, da hængelåsen til depotet var gået i baglås.
Juni måned var en travl måned, hvor vi udover at have et par medlemmer med til Tour de Præstø, også holdt grillaften. Dagen efter Sankts Hans aften blev der tændt op i grillen og medbragt kød blev grillet og sat til livs sammen med lækkert tilbehør som Sten igen i år havde stået for. Til dessert blev der serveret hjemmebagt kage af Anne- Marie. Igen en hyggelig aften.
Første august løb Stevns Rundt af stablen. Det er et stort arrangement, hvor forberedelserne har været i gang i mange måneder. Det spidser noget til jo nærmere vi kommer på stævnet, og den dag det går løs er der rigtig mange mennesker i gang på pladsen og ud på ruterne. Alle var klar, lige på nær speakeren, der i år havde glemt, at der var Stevns Rundt. Bjarne klarede dog også denne opgave med bravour.
Det var en dejlig sommerdag, solen skinnede, fuglene sang og luften duftede af høst, så alt tegnede til at blive en super aften, alt, på nær vejrudsigten, som denne aften lød på skybrud over Stevns, og det skulle starte præcist samtidig med Stevns Rundt. Det er ikke altid vejrudsigterne passer, men det gjorde det tilfældigvis denne aften! Præcist 5 min før start faldt de første tunge regndråber, som i løbet af ganske få minutter forvandlede sig til det forudsagte skybrud. Og det fortsatte stort set lige til den sidste cykelrytter var i mål! Desværre gav det våde vejr glatte og nogle steder smattede veje med mange punkteringer, så flere måtte udgå. Andre udgik pga. blåfrosne knæ. Et par enkelte styrt gav det våde føre desværre også.
Men til trods for vejret deltog 266 ryttere, så vi fik alligevel et lille overskud, men ikke så stort som vi havde håbet på. Til trods for vejret ydede alle officials og hjælpere deres yderste, så igen i år en stor tak til alle hjælpere. Og Bjarne, helt ærligt….. dit sidste stævne, og så mange års erfaring…… kunne du ikke have organiseret et lidt bedre vejr?
I midten af august måned havde vi et ”Kursus i at rengøre din cykel”12-15 personer var mødt frem til en hyggelig sommeraften, hvor Allan underviste i kunsten at rengøre sin cykel- og ikke mindst, at rense sin cykelkæde -og sætte den på igen. Klubhuset og arealet omkring var blevet forvandlet til et aktivitetsområde, hvor der stod mekanikerstande med cykler, som var skilt ad, vaskebaljer, klude, handsker, værktøj, oliedåser og dybt koncentrerede medlemmer, som havde ærmerne smurt op og snavs på fingrene. Og til sidst strålede cyklerne om kap sammen med deres ejere; alt imens der blev fortalt løgnhistorier fra det virkelige liv. Det var meget lærerigt og ikke mindst hyggeligt. Efter alle anstrengelserne spiste vi en velfortjent aftensmad, flæskesteg og pulled pork med tilbehør, som Allan også havde haft tid til at lave. Tak til Allan.
2017 var året, hvor SCM kunne fejre 25 års jubilæum. En mørk aften i oktober for 25 år siden blev klubben stiftet. Enkelte medlemmer har været med hele vejen. Vi valgte dog at fejre begivenheden i midten af september med en overnatningstur til Møn. Det blev slået sammen med vores sædvanlige ”Tak for hjælpen til Stevns Rundt” arrangement og afslutning på sæsonen.
September blev valgt, så vi stadig havde mulighed for at cykle til Møn. Nogle medlemmer valgte også denne løsning og cyklede den lange vej til Møn. Det var nogle seje ryttere, der ankom midt på eftermiddagen. Andre valgte at medbringe cykler på bilerne, så de havde nogle fine cykelture rundt på Møn.
Stedet vi havde valgt lå smukt midt på Møn. Vi havde bestilt mad hos Kaj Kok, som lå lige i nærheden. Det var lækker mad og der var rigeligt af den. Vi var ca. 20 personer, der deltog i arrangementet. Der blev spist og hygget til langt ud på de små timer, og interessant at få talt med andre end dem, man selv kører på hold med til daglig.
Ud over at fejre klubbens jubilæum, kunne vi denne dag også fejre Anne-Maries fødselsdag. I dagens anledning sørgede hun for at vi fik en lækker kage til dessert.
Søndag formiddag kunne vi, efter alle havde hjulpet med oprydning og rengøring køre derfra; en rigtig god oplevelse rigere.
Jeg er for øvrigt lidt nysgerrig efter at høre, hvor mange, der fik fartbøder på vejen hjem, da der var sat fotocelle op uden for Præstø.
I løbet af vinteren er der en del medlemmer, der har trænet spinning i Fit og Sund, hvor Ulrik sørgede for, at SCM medlemmer kan komme og træne spinning til en favorabel pris.
Der er mange personer i SCM der gør en ekstra indsats, for at klubben er et rart og ordentligt sted at komme, men det er svært at huske alle. Alligevel en stor tak til alle jer, som jeg ikke får nævnt ved navns nævnelse.
Jeg vil slutte med fremadrettet at ønske den nye bestyrelse ”god vind på cykelstierne”
Og til allersidst synes jeg, at vi skal mindes Else Tornehøj, som desværre døde i begyndelsen af juli måned. Hun blev ramt af en hjerneblødning efter et langt cancerforløb, som hun var ved at være kommet igennem. Lad os holde 1 min. stilhed til ære for Else.
4. Aflæggelse af regnskab – Vibeke fremlagde regnskab – 2017 viste en negativ balance på 14.575,62 bl.a. grundet mindre overskud på Stevns Rundt og fravær af tilskud fra VaskeriFonden

5. Indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslå at betalingen til de 3 motionsløb fortsætter et år til:
Tour de Præstø
Rishøjløbet
Vallø Rundt – Forslaget blev vedtaget

6. Fastsættelse af næste års kontingent: A personligt kontingent fortsætter uændret 300 kr pr år. B ungdomskontingent for unge under 25 eller personer under uddannelse 200 Kr.

7. Valg til bestyrelse:
A. Valg af formand (Eva genopstiller ikke)
B. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer (Gitte genopstiller ikke)
C. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
D. Valg af bilagskontrollant (Else Marie Hansen er på valg)
E. Valg af bilagskontrollantsupplent –
Følgende blev valgt:
A Allan M Jensen, B Jacob Larsen, C Ulrik Vadstrup og Lone Andersen,
D Else Marie Hansen, E Bruno Maimann Olsen

8. Nedsættelse af udvalg
A. Klubhus – Bjarne Andersen, Allan M Jensen
B. Festudvalg – ingen kandidater – posten varetages af bestyrelsen indtil videre
C. Stevns rundt – Heidi Larsen og Bjarne Andersen

9. Holdledere
Hold A (30 km/t): Leder Ulrik Vadstrup suppleant Allan M Jensen
Hold B (25 km/t): Leder Jacob Larsen suppleant Bjarne Andersen
Hold C: Anne Marie Barfoed og Grete Nielsen
Hold + 50: Else Marie Hansen og Hanne Körcher

10. Valg af årets SCM medlem – Allan M Jensen

11. Evt. Følgende forslag blev fremmet:

Bruno fremsatte ønske om at få en medlemsliste – den udsendes med referatet fa generalforsamlingen

Jacob efterlyste en Facebook grp for SCM – den findes allerede

Flere oplever det er besværligt at tilgå klubbens hjemmeside og der udspandt sig en meningsudveksling omkring informationsformidling via hjemmeside og Facebook – konklusionen blev at bestyrelsen altid sender væsentlige meddelelser ud på mail til klubbens medlemmer.

2. Påskedag bliver sæsonstart – Fremover er mødetiden kl 9:00 (mod tidligere kl 9:30 først på sæsonen med skift til kl 9:00)

Hold 50+ har sæsonstart 5. april kl 9:00

Ad pkt. 9 Bjarne Andersen mener der er et potentiale for klubben i at lave et hold mellem B og C der kører med en snitfart på ca. 20-22,1 km/t, da der er mange der ikke ønsker at køre 25 km/t

Spinning

Klubben har fået et tilbud angående spinning i “Fit og sund”

Kommer man og kan fremvise et medlemskab fra SCM kan de tilbyde følgende:

for 199,- pr. måned kan SCM medlemmer benytte sig af alle Bikehold i kæden. Men udelukkende Bikehold.

Der kan blive mulighed for,  at  der bliver oprettet et hold der er målrettet cykelmotionister/ cykelløbsdeltagere.

Hvis dette har din interesse, så send en SMS til Eva 21 63 64 89 inden 10. oktober.  Herefter  sender jeg en liste til “Sund og fit” med navnene på de medlemmer, der er interesserede.

Sådan sidder du korrekt på din landevejscykel

Sådan sidder du korrekt på din landevejscykel

Ved DGI cykelinstruktør Kim Høse.

 

Vores klub afholdt et rigtig fint arrangement, hvor DGI cykelinstruktør Kim Høse holdt oplægget ”Kør med go´ stil”. Der var ikke det store fremmøde til aftenen med Kim, men alle var enige om at han gjorde det rigtig godt, og alle fik noget med hjem.

Nu har vi fået tilbud om, at få Kim til at besøge klubben til et ”Bike fit” – optimal indstilling af cyklen. Så kunne du tænke dig at få mere ud af din cykeltur med en korrekt indstillet cykel, der både give en mere behagelig cykeltur, samtidig med at du udnytter dine muskler bedre og forebygger skader, så er dette tilbud noget for dig. Så kom og vær med når Stevns Cykel Motion og DGI åbner dørene for dette kursus, hvor du lærer at indstille din cykel korrekt så den passer til dig.

 

Du skal medbringe din landevejscykel, som monteres i en ”hometrainer” hvor der i grupper på 10 ryttere vil blive gennemgået grundindstillinger, såsom saddelhøjde, knæenes placering i forhold til pedaler og styret placering. Her vil du have mulighed for at få brugbar viden, tips & tricks til din position på cyklen, uanset om du netop er ved at starte op med at cykle eller du er en erfaring cykelmotionist. Hver session af 10 ryttere tager 1 time, men du kan med fordel overvære gennemgangen med de andre grupper, og lære endnu mere af den praktiske gennemgang og opsætning af andre deltagere.

Til dette arrangement skal vi selv stille med hometrainers og værktøj. Der er altså brug for et antal hometrainers, så har vi nogle i klubben, som vil stille deres hometrainer til rådighed? Mht værktøj tænker jeg de fleste har det mest almindelige brugte til indstillingen af deres cykel og at det ikke vil blive det store problem evt. også at låne lidt af hinanden. Men for en god ordens skyld skal du om muligt medbringe dit eget værktøj. Du skal selvfølgelig også medbringe din egen cykel ligesom du skal medbringe, de sko og det tøj du ville køre med på en helt normal cykeltur.

Så her har du muligheden for at få et ordentlig skud ny viden om hvordan du sidder korrekt og få mere ud af din tid på cyklen. Og der bliver selvfølgelig også mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

På kurset lærer du:

– hvor højt skal sadlen sidde

– hvor skal klampen sidde

– Korrekt vinkel af knæ i forhold til pedalen

– styrets placering i forhold til dit udgangspunkt og personlige målsætning

Til dette kursus er der givet ekstraordinært tilskud fra projektet ”På cykel med DGI”, der laves i samarbejde med Nordea-fonden. Der er i hvert fald juni måned ud mulighed for at afholde kurset med støtte – prisen er i så fald beskedne 199,- pr person.

Hvem af klubbens medlemmer har lyst til at deltage?

Hvor mange kan bidrage med hometrainer?

Afholdelsen af kurset vil blive en aften f.eks fra 18 – 21.

 

Generalforsamling SCM 2017 referat

Stevns Cykel Motion

Generalforsamling Søndag d. 19. marts 2016 kl. 9.30 i klubhuset

1. Valg af dirigent
Dan Rasmussen blev valgt – han konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Dagsorden blev gennemgået. Der var kommet et forslag fra et medlem, men da det var indgået for sent, vil det blive behandlet under eventuelt.

Der var mødt 27 stemmeberettigede medlemmer.

2. Valg af stemmetællere
Thomas Christensen og Grethe Nielsen

3. Formandens beretning – læs den længer nede.
Vedr. aftalen med Cykelkompagniet, hvor der er valgfrihed af model af trøjer så længe den er holdt i klubbens farver. Flere medlemmer mener, at vi stadig skal have et ens look. Det ser godt ud, når vi kommer i flok. Bestyrelsens grund til at lave den løsere aftale er, at alle skal kunne få en trøje, som passer. Det har ikke været muligt med det hidtidige tøj. Det overlades til den nye bestyrelse.
Formandens beretning blev herefter godkendt.

4. Aflæggelse af regnskab
Olle gennemgik regnskabet med de udsving, der var i forhold til 2015. ”Stevns Rundt” udgør en stor del af regnskabet. Udgiften til forplejning var faldet en del. Der var en stor udgiftspost til kursus (trafficofficials og førstehjælp), men dette beløb er dækket ind af en donation fra Vaskerifonden, som Bjarne havde søgt til formålet. Der deltog ikke så mange som året før i tak for hjælpen arrangementet, derfor er denne post faldet. Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer.
Bjarnes computer er blevet stjålet, så han har mistet alle sine oplysninger fra ”Stevns Rundt”, medlemmer og hjælpere opfordres til at sende ham en mail, så han får samlet adresser igen.

5. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår, at betaling for de tre motionsløb fortsætter et år til.
Tour de Præstø – Rishøjløbet – Vallø rundt.

6. Fastsættelse af næste års kontingent

Bestyrelsen stiller følgende forslag:

A) personligt kontingent : 300 kr. vedtaget

B) Familiekontingent udgår. Vedtaget

C) Ungdomskontingent for unge under 25 år eller personer under uddannelse: 200
kr. vedtaget

7. Valg til bestyrelsen

a) valg af ny kasserer:
Vibeke Sandberg

b) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
David Sauerberg og Michael Behrens

c) valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Ulrik Vadstrup (1. suppleant)
Lone Andersen (2. suppleant)

d) valg af bilagskontrollant
Wagn Nielsen

e) valg af bilagskontrollantsuppeant
Else Marie Hansen

8. Nedsættelse af udvalg

a) Klubhus
Bjarne Andersen
Steen Johannsen
Heidi Jensen

b) Festudvalg
Per Barfoed
Steen Johannsen

c) Jubilæumsarrangement
Bestyrelsen, som gerne modtager forslag og gode ideer, helst inden 1. juni

d) Stevns Rundt
Bjarne Andersen og Heidi Jensen
Bjarne vil gerne trække sig som tovholder efter 2017.

9. Holdledere

Hold A: Ulrik
Hold B: Bjarne
Hold C: Grethe og Anna Marie
Hold +50: Else Marie og Hanne K.

10. Valg af årets SCM medlem: Heidi Jensen

11. Eventuelt

Hjemmesiden: Kurt vil gerne fortsætte som webmaster.
Man kan også komme på hjemmesiden uden kodeord via facebook.

Forslag fra medlem: om at der arrangeres flere ture og at 80-90% af overskuddet fra Stevns Rundt afsættes til dette formål.

Nogle ønsker ture længere væk end Sjælland f.eks. Bornholm, Jylland, Harzen.

Cykelløb i samarbejde med julemærkefonden. Skal klubben gå med i det for evt. at få nye medlemmer.

Digital tidtagning til Stevns Rundt: Eva har modtaget et tilbud fra DGI på ca. 14000 kr. Det vil fordyre deltagergebyret med 50 kr. på de lange ruter. Generalforsamlingen var ikke stemt for at gøre løbet til et racerløb. Som et medlem udtrykte det. ”Der skal være plads til at tage hensyn frem for at tage tid”.

Referent: Vibeke Sandberg
Dirigent: Dan Rasmussen

Formandens beretning SCM 2017

Det er utroligt at der allerede er gået et år siden vi sidst sad her samlet til generalforsamling.

Foråret viste sig fra sin bedste side, så mange tyvstartede allerede d. 20. marts, hvor over 20 aktive cyklister var mødt op til søndagscykling.

Den officielle start var først d. 3. april. Vi havde både haft en annonce og en artikel i Stevnsbladet, men det gav kun ét nyt medlem denne dag.

Som ny formand, var det en fornøjelse at kunne deltage i Vaskerifondens gaveregn på Højeruplund fredag d. 1. april. Vaskerifonden havde 25 års jubilæum, så de glade givere var i ekstra godt humør, og det blev vi selvfølgelig også, som modtagere, da vi fik en pengegave på 10000 kr; penge Bjarne havde søgt til uddannelse af vores egne trafikkontrollanter. Vi har herefter haft 8 mand på uddannelse i foråret, dels førstehjælp og dels uddannelse hos politiet.

I løbet af foråret og forsommeren har der været afholdt forskellige arrangementer.

Vi har haft et ”Kursus i at lappe cykel”, hvor Allan og Gitte underviste i kunsten at lappe sin cykel, eller at skifte slange. Desværre havde jeg ikke selv mulighed for at deltage, men har fået at vide at 12-15 mand mødte op. Om dækkene var flade før de kom tør jeg ikke sige noget om, men de var formentlig i orden, da aftenen var omme.

Pinsemorgen var der traditionen tro morgenkaffe før cyklingen. Det var en god solid morgenmad med bl. a. nykogte æg. Flere fandt vist ud af, hvor meget det betyder for cyklingen, hvis man har overspist inden start. Den efterfølgende cykeltur startede i dejligt sommervejr. Desværre holdt det ikke så længe. Pinsedag endte i silende regn og kulde!! Flere måtte køre hjem inden cyklingen var ovre, men mange var seje og gennemførte til trods for det dårlige vejr.

Noget heldigere var vi med vores Sandwichtur som dette år gik til Solgårdsparken. Vi havde fint vejr og dejligt stort fremmøde. Der var mødt mange op, de fleste  på cykel og, men også et par stykker i bil. Det er jo også lidt lettere at transportere drikkelse og sandwich i bil.

Det samme gjaldt for vores Grillaften i slutningen af juni. Steen havde lavet dejlig mad og der var tændt op i grillen. Til trods for, at vi denne aften havde stærk konkurrence fra Store Heddinge By Night, var der alligevel mødt mange op, og alle havde en hyggelig aften.

Sidst i juni afholdt vi et medlemsmøde, hvor stort og små blev vendt. Udfordringerne på cykelholdene blev diskuteret.

Vi har i løbet af sæsonen haft flere ryttere, der har deltaget i forskellige løb. Således har vi bl. a. haft deltagere til Tøserunden, Tour de Præstø, Vallø Byløb, Rishøjløbet og flere andre løb.

Der har været stort fremmøde til mange træningsdage. Jeg husker flere aftener, hvor et hold bestående af både A og B ryttere var op imod 30 ryttere. Vi har fået nye medlemmer og nogle er stoppet, men alt i alt lå vi sidste år lige omkring de 60 medlemmer. Vi har slidt godt på de stevnske veje. Der har været mange dejlige ture rundt omkring, og der er blevet cyklet i tusindvis af kilometer.  I den anledning: Tak til holdlederne på alle holdene, der gør det muligt for os alle at se afkroge af Stevns, hvor man ellers ikke ville komme.

Vi har i løbet af sæsonen desværre haft nogle uheld; de fleste når ryttere har været ude til stævner. Skaderne tæller bl.a. asfalteksem, blå mærker, en brækket finger og en hjernerystelse,

Vi har sågar haft et overfald på et par ryttere fra C holdet, der en dag blev overfaldet af en utilregnelig person. Dette resulterede i et gevaldigt blåt øje, som Freda havde glæde af længe efter. 

De skader, der har været, har mig bekendt, heldigvis ikke givet varige mén.

Og så til den årlige tilbagevendende begivenhed: Stevns rundt, som i 2016 havde ca. 400 deltagere.

En sommeraften, som viste sig fra den bedste side. Bjarne havde været i gang allerede i foråret med at søge forskellige instanser og få diverse tilladelser. Et kæmpe stort arbejde han lægger i dette arrangement. Men mange andre er ligeledes i sving, og alle rent ud sagt knokler, for at få det hele til at gå op i en højere enhed. Det er et rigtigt godt cykelløb, som jeg hører ude i byen, at det er meget eftertragtet at køre. Det ligger på et godt tidspunkt; det første løb efter sommerferien og Tour de france, som folk har siddet og set i fjernsynet i juli måned. Men det er også godt arrangeret og som regel har Bjarne også sørget for godt vejr. En stor tak til jer alle, der er med til at det hele bare fungerer.

Som tak for hjælpen til Stevns Rundt,  havde vi en spisning på Højeruplund søndag d. 25. september. Poul havde forhandlet en god aftale i hus med Traktørstedet, så det blev et par hyggelige timer, hvor vi tog for os af de lækre retter, som køkkenet havde fremtryllet.

Derefter var det nok overstået med at cykle så meget for den sæson for de fleste. Kun de hardcore cyklede stadig om søndagen i oktober måned.

I de mørke vintertimer har bestyrelsen lavet en aftale med Cykelkompagniet i Hellested. Vi har lavet en aftale, der indebærer at vi kan få op til 20% rabat på tøj, som vi køber hos Cykelkompagniet. Alt afhængigt af, hvilket mærke, man vælger giver det forskellige procenter rabatter men altså maximum 20 %. Ved køb af cykel vil man ligeledes kunne opnå rabat, men den ligger ikke som en fast procent. Cykelreparationer vil ligeledes give rabat, men det er vigtigt at man fra starten siger, at man kommer fra SCM. 

I forbindelse med denne aftale har bestyrelsen besluttet, at klubben vil give tilskud til én cykeltrøje eller jakke hvert år. Det kræver dog at man vælger tøj i klubbens farver, som er sort, hvid og eller rød og får påsat klubbens logo. Han vælger det tøj man vil have i Cykelkompagniet og betaler. Derefter sender man kvitteringen til kassereren, så man kan få sin klubrabat tilbagebetalt.

Vi er nu ved at være klar til at starte forårssæsonen op. Den skydes i gang søndag d. 2. april, hvor vi inviterer nye cyklister til at komme og prøver at køre med. Vi kører hver søndag i april kl. 9.30. Fra maj måned kører vi klokken 9.00. Onsdagstræningen starter som altid klokke 18.00

I den kommende sæson  runder klubben et skarpt hjørne. Det er 25 år siden klubben blev stiftet. Helt præcist d. 21. oktober 1992, så vi har 25-års jubilæum i år. Hvordan det skal fejres har vi talt en del om i bestyrelsen, men vi er nået frem til, at vi i fællesskab skal planlægge hvad denne begivenhed skal indeholde, og hvordan det skal fejres.

I maj måned har vi et arrangement ”Kør med go´ stil”. Et arrangement, DGI kommer ud og snakker om sikkerhed på landevejen. Det er d. 8. maj kl. 18-21. Håber vi bliver mange.

Til slut vil jeg mindes de medlemmer, der ikke er mere. I sommer afgik Åge Pedersen ved døden.

 Ligeledes fik jeg det triste budskab her for ca. 3 uger siden at, Gustav Pedersen ligeledes var afgået ved døden.    

Begge personer, har været medlemmer af klubben gennem mange år.

Sæsonstart og KØR MED GO´STIL

Hej alle

Træningen.

Starten er ved Stevns hallen i Store Heddinge

Tirsdag fra kl. 18.00-20.00, der vil blive kørt intervaltræning, vi mødes ved hallen til slut

Torsdag fra kl. 18.00-?, der kører vi en rute på 31 km fuld gas og mødes ved hallen til slut

Søndag kl. 09.00-13.00, der køres langtur i roligt tempo

KØR MED GO´STIL- og spred god cykelkarma.

Bestyrelsen

Aftale mellem Sportskompagniet og SCM

Vi har indgået en aftale med Sportskompagniet i Hellested.

Vi kan få:

20% rabat på tøj fra FUSION

15% på tøj fra CEP,  CRAFT

10% på reparationer af cykel samt dele og udstyr

-% på ny cykel afhængig af mærke og model

Når I handler hos cykelkompagniet, så oplys fra starten, at I kommer fra SCM.

Hvis man køber cykelbluser eller windbreaker og vælger en model med klubbens farver, rød, hvid, sort og får trykket klubbens logo på, så giver klubben et tilskud til tøjet på 200 kr. Klubben vil max. give tilskud én gang om året pr. person.

Har man købt klubtrøje henvender man sig til kasseren med kvitteringen og de 200 kr. bliver refunderet.

Vi vil opfordre alle til at handle hos Cykelkompagniet.

Mvh. Bestyrelsen